PO

Leerwerkkaarten & reflectie-instrument

Het opleidingsteam AOIS STAIJ ontwikkelt leerwerkkaarten die een bijdrage leveren aan het vergroten van de professionele autonomie van onze (aankomende) medewerkers. Op elke leerwerkkaart worden thematisch hedendaagse onderbouwde theoretische inzichten gekoppeld aan handelen in de beroepspraktijk. Bekijk ook de ontwikkelde poster over reflecteren.