PO
VO

Kerndocument | Inrichting, organisatie & financiën

De voorlopersgroep Opleiden in de school, die is ontstaan naar aanleiding van de Lerarenagenda 2013-2020, wil zichtbaar maken wat er gebeurt op het gebied van Opleiden in de school. Zij stelden dit kerndocument op over het thema Inrichting, organisatie & financiën.