PO
VO

Katern | Kennisnetwerk Lerende Leraren Samen professionaliseren in netwerken: de Twentse wijze

Met het Kennisnetwerk Lerende Leraren is in Twente een infrastructuur voor duurzame professionalisering gerealiseerd waarin alle onderwijssectoren en andere betrokken organisaties in de regio samenwerken. Dit katern schetst de achtergronden van het Kennisnetwerk en bekijkt vraagstukken die zich voordoen bij de transitie naar Samen Opleiden en Professionaliseren.

Gerelateerde items

Publicaties & links
3 februari 2023

De afgelopen jaren ontving het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren regelmatig vragen van mensen met een coördinerende functie in het partnerschap. Vragen over beleid, wet- en regelgeving, zeker ook vragen over projectmanagement en veranderkundige processen. In 2021 is hiervoor een ontwikkeltraject opgezet. Op basis van de bevindingen uit het eerste traject, is dit werkboek samengesteld.

Publicaties & links
2 juni 2021

Om zicht te krijgen op de eigen leerbehoeften en leeropbrengsten en de daarvoor te ondernemen leeractiviteiten kan de lerarenopleider gebruik maken van het model van professionele groei. Het leren van de lerarenopleider kan er mee in kaart worden gebracht. In dit katern is het model bewerkt tot een reflectie-instrument.

Publicaties & links
26 mei 2021

Partnerschappen zoeken naar mogelijkheden en manieren om de begeleiding van starters op de partnerscholen te ondersteunen en te versterken. Dit katern – gebaseerd op een interview met Michelle Helms-Lorenz – geeft daarvoor handvatten.

Publicaties & links
27 mei 2018

Miranda Timmermans presenteert in dit katern wat we uit theorie en praktijk weten over kwaliteit en kwaliteitsontwikkeling van de opleidingsschool. Partnerschappen  kunnen de ‘Routekaart Kwaliteit Samen Opleiden’ gebruiken om het gesprek over kwaliteit en kwaliteitsontwikkeling te voeren en om op basis daarvan weloverwogen keuzes te maken om opleiden in de school steeds verder te verbeteren

Lerende leraar

Het partnerschap Samen Opleiden heeft een gezamenlijk en gedragen beeld van het beroep van leraar en heeft dat vertaald in een visie op het leren en opleiden van leraren. Deze visie heeft betrekking op de wijze waarop de leraar een bijdrage kan leveren aan het leren van leerlingen en aan het functioneren van de school. Op basis van het beroepsbeeld zijn toetsbare doelstellingen uitgewerkt voor het opleiden van aankomende leraren, en voor de verdere ontwikkeling van de leraar als professional gedurende de loopbaan.

Bekijk thema