PO
VO

Interview | Integrale benadering passend onderwijs

Marlies Peters van het Steunpunt Passend Onderwijs geeft in dit interview haar visie op een integrale benadering passend onderwijs bij lerarenopleidingen.