PO

Handreiking | Leertaal Building Learning Power

Vanuit het thema aanspreken op talent B hebben drie opleidingsscholen onderzoek gedaan naar hoe talentontwikkeling vorm gegeven kan worden. De invalshoek daarbij is de professionalisering van leerkrachten ten behoeve van het stimuleren van talenten van leerlingen. Deze handreiking kan interessant zijn voor scholen die aan de slag willen gaan met talentontwikkeling.
Van: Opleidingsschool De Stedendriehoek