Gesprekskaart | (Start)gesprekken in de driehoek

Binnen de opleidingsschool Utrecht-Amersfoort en de opleidingsschool Samen Opleiden van Academische Leraren zijn we in september 2023 gestart met het voeren van startgesprekken. Dit doen we op basis van de theorie van Timmermans en Kroeze (2021). Voor deze startgesprekken hebben we een gesprekskaart gemaakt om onze instituutsopleiders houvast te geven bij het voeren van deze gesprekken.

Gerelateerde items

Publicaties & links
18 maart 2021

Handleiding om als driehoek – student, schoolopleider, instituutsopleider – een samenhangend curriculum(onderdeel) te ontwerpen.

Tools & scans
18 maart 2021

Een praatplaat kan op verschillende manieren worden ingezet tijdens de bijeenkomsten met het ontwerpnetwerk. Door de praatplaat steeds terug te laten komen, werkt de groep aan een gedeeld referentiekader en worden de verbanden tussen de onderdelen sterker en rijker.

Publicaties & links
19 maart 2021

Voor elk van de onderdelen zijn er PowerPointpresentaties gemaakt om in de  bijeenkomsten te gebruiken. De PowerPointpresentaties zijn voorzien van een geschreven toelichting in het notitievak.

Tools & scans
18 maart 2021

De werkvormen zijn erop gericht in de driehoek te ervaren voor welke uitdaging we staan en wat er nodig is om samen een curriculum te bouwen.