MBO
PO
VO

Gesprekskaart | Samen Opleiden voor de aanstaande Academische Leraar

Deze gesprekskaart voor aanstaand academische leraren kunnen partnerschappen inzetten in de verschillende fasen en opleidingsjaren om het werkplekleren van academische leraren op academische vaardigheden in de praktijk te versterken. De gesprekskaart is een fluïde instrument dat kan worden aangepast aan de persoonlijke leerdoelen van de student, de opleidingsfase en de context van de school. Het instrument biedt voorbeelden van gespreksonderwerpen en bijbehorende indicatoren.

Gerelateerde items

Publicaties & links
12 april 2023

Het partnerschap SO&P is bij uitstek de context om het gesprek over de inzet van studenten en hun stagevergoeding te voeren. Het perspectief van de student en wat hij/zij aankan horen daarin meegenomen te worden. Zorgvuldig afgewogen afspraken over stagevergoedingen zorgen voor duidelijkheid over de leer- en arbeidsvoorwaarden. Deze gespreksleidraad is een hulpmiddel om hierover […]

Publicaties & links
13 maart 2023

Dit katern gaat over de beheersing van klassenmanagement van aanstaande leraren, de uitdagingen waar zij in de praktijk tegenaan lopen, hoe het leerproces verloopt en hoe opleiders – vanuit scholen en instituten – hen daarbij kunnen ondersteunen. De inhoud van dit katern is gebaseerd op het promotieonderzoek van Tom Adams.

Praktijkvoorbeelden & interviews
13 februari 2023

Na jarenlang werken in de zorg, koos Femmy ten Brinke voor het onderwijs, of specifieker: voor het mbo. Als zij-instromer geeft ze huishoudelijke vakken op het Hoornbeeck College. Samen met haar schoolopleider Tanneke Aangeenbrug (HODOS) en instituutsopleider Alice Middelkoop (Driestar hogeschool) nam Femmy deel aan het leernetwerk ‘Bouwen aan een samenhangend curriculum voor zij-instromers’, georganiseerd […]

Praktijkvoorbeelden & interviews
31 januari 2023

Zij-instromer Chantal Holierhoek nam samen met haar begeleider van school Joyce Werkman (basisschool De Spits in Utrecht) en haar begeleider Ferry Lock van de opleiding (Pabo hogeschool Utrecht) deel aan het leernetwerk ‘Bouwen aan een samenhangend curriculum voor zij-instromers’. Naar aanleiding van een leervraag van Chantal ontwierp dit trio in vier bijeenkomsten gezamenlijk een ‘stukje’ […]

Leeromgeving

Het partnerschap Samen Opleiden op basis van de visie op het leren van de leraar, een samenhangende en consistente leeromgeving. Deze leeromgeving ondersteunt (aankomende) leraren in hun leer- en ontwikkelproces als professional. Er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid, verbinding tussen theorie en praktijk, en samenhang en verbinding tussen het leren op het opleidingsinstituut en op de werkplek.

Bekijk thema