PO
VO

Eindrapport monitor | Krachtig Meesterschap

In september2008 verscheen de nota Krachtig meesterschap. Kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren 2008-2011. De Inspectie van het Onderwijs is gevraagd de activiteiten te monitoren. De resultaten lees je in dit rapport.