Doorzoek kennisbank

Thema's
Type
Sector
Platform publicatie
Doorzoek archief
155 resultaten
Praktijkvoorbeelden & interviews
9 juli 2014

De reformatorische academische opleidingsschool (RAOS) heeft een activiteitenschema ontwikkeld dat het proces van kwaliteitsborging en –onderzoek inzichtelijk maakt.

Praktijkvoorbeelden & interviews
31 oktober 2014

Inrichting en facilitering van de samenwerking tussen HBO en PO.

Praktijkvoorbeelden & interviews
20 november 2014

De Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS) en de Reformatorische Academische Opleidingsschool (RAOS) zijn begin oktober 2014 gevisiteerd in het kader van de beoordeling door de NVAO. Ze kregen beide een voldoende. Hieronder een overzicht van relevante documenten en verslagen.

Praktijkvoorbeelden & interviews
10 december 2014

Stichting Flore verankert onderzoek in de onderwijspraktijk om zo de kwaliteit van het onderwijs te vergroten en de talenten van kinderen optimaal te kunnen benutten.

Praktijkvoorbeelden & interviews
13 maart 2015

Half september 2014 werd de Nieuwste Pabo door het visitatiepanel positief beoordeeld. Over de specifieke dilemma’s die zo’n visitatie opleveren sprak het Steunpunt Opleidingsscholen met Paul Hennissen, lector Opleiden in de School op de Nieuwste Pabo in Sittard.

Praktijkvoorbeelden & interviews
17 april 2015

Opleidingsschool Mijnplein-KPZ heeft gekozen voor het concept van de stage-leergroep. De leergroep bestaat uit 1e, 2e, 3e en 4e jaars studenten en wordt aangestuurd door een 4e jaars student en de stagecoördinator van de school.

Praktijkvoorbeelden & interviews
17 april 2015

Omdat onderzoek bijdraagt aan de dagelijkse lespraktijk, is academisch opleiden in de visie van Opleidingsschool De Basis in Arnhem goed voor álle scholen. Omdat het niet mogelijk is om dit op korte termijn te realiseren, zijn er ‘volgscholen’ in het leven geroepen.

Praktijkvoorbeelden & interviews
11 juni 2015

Vijf jaar geleden ontwikkelde de Nieuwste Pabo in Sittard samen met het werkveld een nieuw curriculum, waarin opleiden in de school centraal staat. De studenten worden extra begeleid en beoordeeld en in de laatste jaren van de opleiding participeren de studenten op de basisscholen in Communities of Practice.

Praktijkvoorbeelden & interviews
1 september 2015

Met dit Opleidingsplan 2012-2016 streven de partners naar een professionele, lerende kennisgemeenschap voor het voortgezet onderwijs in de regio Nijmegen waarin het opleiden en professionaliseren van leraren een natuurlijke plaats inneemt.

Praktijkvoorbeelden & interviews
1 september 2015

De AAOS richt zich op het opleiden van studenten en de professionalisering van docenten. Deze gids geeft informatie over het werkplekleren bij de AAOS en is leidend voor alle universitaire en hogeschoolstudenten die in Almere stage lopen.