19 februari 2021

Intervisie | Voor coördinatoren partnerschappen 2021

‘Projectleiders, coördinatoren, directeuren van partnerschappen Samen Opleiden: wat zijn uw concerns?’

Bij partnerschappen Samen Opleiden staat professionalisering hoog op de agenda: vooral van werkplekbegeleiders, vakcoaches en schoolopleiders. De concerns en behoeften die coördinatoren hebben bij de invulling van hun rol in de vaak complexe context van het partnerschap staan in de intervisiebijeenkomsten van het Platform centraal. In de veilige setting van een vaste intervisiegroep en met professionele begeleiding, reflecteert u samen op de persoonlijke rol binnen de complexe context van het partnerschap.

Praktische informatie

Data bijeenkomsten:

  • Dinsdag 16 maart 2021 | 16:00-18:00 uur | Online
  • Dinsdag 15 juni2021 | 16:00-18:00 uur | Online
  • Dinsdag 28 september 2021 | 15:00-18:00 uur | Utrecht*
  • Dinsdag 9 november 2021 | 15:00-18:00 uur | Utrecht*

*De bijeenkomsten in het najaar vinden op locatie bij de VO-raad in Utrecht plaats, mits de dan geldende maatregelen dat toestaan.

Waar: Voorjaar online; najaar indien mogelijk op locatie (VO-raad/PO-Raad, Aïdadreef 4, Utrecht)
Voor wie: Coördinatoren, hoofden, projectleiders, directeuren e.d. van partnerschappen Samen Opleiden
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het intervisietraject
Aanmelden: Klik hier voor het aanmeldformulier


Nieuws 20 juli 2021

Netwerk huisacademies | Gezamenlijk belang van professionalisering

Steeds meer besturen hebben een eigen academie, kenniscentrum of ander platform om de professionalisering en kennisdeling binnen de organisatie een […]

Meer lezen »

Nieuws 16 juli 2021

Actueel | Grote tevredenheid onder partnerschappen over Samen Opleiden en Professionaliseren

In het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs is veel tevredenheid over Samen Opleiden & Professionaliseren. Dat blijkt uit onderzoek dat […]

Meer lezen »