19 februari 2021

Intervisie | Voor coördinatoren partnerschappen 2021

‘Projectleiders, coördinatoren, directeuren van partnerschappen Samen Opleiden: wat zijn uw concerns?’

Bij partnerschappen Samen Opleiden staat professionalisering hoog op de agenda: vooral van werkplekbegeleiders, vakcoaches en schoolopleiders. De concerns en behoeften die coördinatoren hebben bij de invulling van hun rol in de vaak complexe context van het partnerschap staan in de intervisiebijeenkomsten van het Platform centraal. In de veilige setting van een vaste intervisiegroep en met professionele begeleiding, reflecteert u samen op de persoonlijke rol binnen de complexe context van het partnerschap.

Praktische informatie

Data bijeenkomsten:

  • Dinsdag 16 maart 2021 | 16:00-18:00 uur | Online
  • Dinsdag 15 juni2021 | 16:00-18:00 uur | Online
  • Dinsdag 28 september 2021 | 15:00-18:00 uur | Utrecht*
  • Dinsdag 9 november 2021 | 15:00-18:00 uur | Utrecht*

*De bijeenkomsten in het najaar vinden op locatie bij de VO-raad in Utrecht plaats, mits de dan geldende maatregelen dat toestaan.

Waar: Voorjaar online; najaar indien mogelijk op locatie (VO-raad/PO-Raad, Aïdadreef 4, Utrecht)
Voor wie: Coördinatoren, hoofden, projectleiders, directeuren e.d. van partnerschappen Samen Opleiden
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het intervisietraject
Aanmelden: Klik hier voor het aanmeldformulier


Nieuws 19 april 2021

20 mei 2021 | Themabijeenkomst ‘Samen Opleiden ten tijde van corona’

Op donderdag 20 mei van 15.30 uur tot 17.00 uur organiseert het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren PO een nieuwe […]

Meer lezen »

Nieuws 16 april 2021

Ontwerpnetwerk | Een curriculum in samenhang

De organisatie van uw partnerschap Samen Opleiden staat en de samenwerking is intensief. Er is ruimte om volgende stappen te […]

Meer lezen »