10 januari 2018

NIEUW | Intervisie voor coördinatoren partnerschappen 2019

Projectleiders, coördinatoren, directeuren van partnerschappen Samen Opleiden: wat zijn uw concerns?

Bij partnerschappen Samen Opleiden staat professionalisering hoog op de agenda: daarbij staat vooral de professionalisering van werkplekbegeleiders, vakcoaches en schoolopleiders centraal. In de nieuwe intervisiegroep die in 2019 van start gaat, staan de concerns en behoeften die coördinatoren hebben bij de invulling van hun rol in de vaak complexe context van het partnerschap centraal. In de veilige setting van een vaste intervisiegroep en met professionele begeleiding, reflecteert u samen op de persoonlijke rol binnen de complexe context van het partnerschap. Tegen welke dilemma’s loop je aan? En wat kan je daarin van elkaar leren?

Programma

U komt in totaal vier keer met uw groep bij elkaar. Een ervaren intervisiebegeleider zorgt voor voorbereiding en begeleiding van de bijeenkomsten. Op de bijeenkomsten gaan we uit van eigen casuïstiek en reflecteert u op het eigen handelen en denken. We bekijken de vraagstukken vanuit verschillende perspectieven, zodat u inzicht krijgt in uw eigen vraagstuk. Dit inzicht biedt handvatten voor nieuw handelen. Voorbeelden van concerns die aan bod kunnen komen zijn:

  • Bewegen in een complex krachtenveld
  • Positie en mandaat van de coördinator
  • Creëren van commitment binnen het partnerschap

Klik hier voor een interview met begeleider Jantsje van der Wal en deelnemer Eveline van Hoppe over de opbrengsten van de de eerste intervisiebijeenkomst van 5 november jl.

Praktische informatie

Bijeenkomsten

  • Woensdag 30 januari 16.00 – 19.00 uur
  • Maandag 15 april 16.00 – 19.00 uur
  • Dinsdag 24 september 16.00 – 19.00 uur
  • Donderdag 14 november 16.00 – 19.00 uur

Waar: Utrecht (nadere informatie volgt)
Voor wie: Coördinatoren, hoofden, projectleiders, directeuren e.d. van opleidingsscholen
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst
Aanmelden: Klik hier voor het aanmeldformulier

 


Nieuws 5 november 2019

Actueel | Meer middelen voor zij-instromers en samen opleiden

Het kabinet heeft 1 november een eenmalig bedrag van 460 miljoen euro toegezegd, onder meer bedoeld om het lerarentekort in […]

Meer lezen »

Nieuws 4 november 2019

Praktijkvoorbeeld | Met een open blik kijken naar onderwijsvernieuwing op schoolniveau

Twintig studenten van de eerstegraads lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) volgen sinds dit collegejaar het keuzevak Vernieuwend Onderwijs, […]

Meer lezen »