12 december 2019

Interview | Samen werken & samen leren betekent ook: elkaar willen leren kennen!

Wubbo Wever is bestuurder en voorzitter van de Opleidingsraad van het Partnerschap Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort. Het partnerschap gaat mogelijk op korte termijn fors uitbreiden: van 14 naar maximaal 31 besturen, waaronder een aantal 1-pitters. Deze uitbreiding heeft tot gevolg dat het aantal studenten van de pabo van Hogelschool Utrecht en Universiteit Utrecht met een leerwerkplek in het partnerschap toeneemt van 630 en 50-zij-instromers tot 780 en 60 zij-instromers. Ze verwachten, gezien de sterke groei in de deeltijd, zij-instroom en de groei van de ALPO, per september 2020 voorzichtig geschat 900 à 1000 studenten (inclusief zij-instroom) te hebben. Projectleider Platform Samen Opleiden PO, Gea Spaans, gaat in gesprek met Wubbo Wever over zijn visie en ambities voor samen opleiden.

Klik hier voor het interview


Nieuws 21 juli 2020

Werk- en leeromstandigheden van leraren in beeld

TALIS (Teaching and Learning International Survey) is een internationaal, grootschalig onderzoek naar leraren, schoolleiders en de leeromgeving op scholen. Aan […]

Meer lezen »

Nieuws 17 juli 2020

Podcast Samen Opleiden | #3 Sectoroverstijgend Samen Opleiden

Partnerschappen zijn niet meer weg te denken als het gaat om het opleiden van leraren. Sámen opleiden is de standaard […]

Meer lezen »