12 december 2019

Interview | Samen werken & samen leren betekent ook: elkaar willen leren kennen!

Wubbo Wever is bestuurder en voorzitter van de Opleidingsraad van het Partnerschap Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort. Het partnerschap gaat mogelijk op korte termijn fors uitbreiden: van 14 naar maximaal 31 besturen, waaronder een aantal 1-pitters. Deze uitbreiding heeft tot gevolg dat het aantal studenten van de pabo van Hogelschool Utrecht en Universiteit Utrecht met een leerwerkplek in het partnerschap toeneemt van 630 en 50-zij-instromers tot 780 en 60 zij-instromers. Ze verwachten, gezien de sterke groei in de deeltijd, zij-instroom en de groei van de ALPO, per september 2020 voorzichtig geschat 900 à 1000 studenten (inclusief zij-instroom) te hebben. Projectleider Platform Samen Opleiden PO, Gea Spaans, gaat in gesprek met Wubbo Wever over zijn visie en ambities voor samen opleiden.

Klik hier voor het interview


Nieuws 27 januari 2020

Essay | Laten we het met elkaar professioneel proberen

Bij het onderwijzen van kinderen en jongeren in digitale geletterdheid is het cruciaal dat leraren, scholen en opleiders samen aan […]

Meer lezen »

Nieuws 24 januari 2020

Actueel | Nieuwe aspirant-partnerschappen samen opleiden 2020

Goed nieuws uit het bestuurlijk overleg van de sectorraden en het Ministerie van OCW! In de¬†Regeling¬†tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2020 die […]

Meer lezen »