13 december 2019

Interview | Samen opleiden met het voortgezet speciaal onderwijs

Hoe kan de expertise van docenten uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) worden ingezet om studenten en startende leraren beter toe te rusten om passend onderwijs uit te voeren? Binnen het onderzoeksproject Urban Education 2019, een initiatief van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), wordt onderzoek gedaan naar de aansluiting van de tweedegraads lerarenopleidingen op passend onderwijs. Karen Slot, projectleider Onderzoek Passend Onderwijs van de tweedegraads lerarenopleidingen aan de HvA, vertelt over de toegevoegde waarde van het vso voor partnerschappen Samen Opleiden.

Klik hier voor het interview

 


Nieuws 27 januari 2020

Essay | Laten we het met elkaar professioneel proberen

Bij het onderwijzen van kinderen en jongeren in digitale geletterdheid is het cruciaal dat leraren, scholen en opleiders samen aan […]

Meer lezen »

Nieuws 24 januari 2020

Actueel | Nieuwe aspirant-partnerschappen samen opleiden 2020

Goed nieuws uit het bestuurlijk overleg van de sectorraden en het Ministerie van OCW! In de¬†Regeling¬†tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2020 die […]

Meer lezen »