12 december 2019

Interview | Lector Paul Hennissen van de Nieuwste Pabo in Sittard

Bij ‘Opleiden in de school’ lopen pabo-studenten vanaf dag één stage op een basisschool. Lector Paul Hennissen van de Nieuwste Pabo in Sittard onderzocht de afgelopen acht jaar hoe deze manier van opleiden het best tot zijn recht komt. Zijn lectoraat stopt nu. Net op het moment dat het concept onder druk staat.

Opleiden in de school is niet uniek voor Limburg, maar daar werkt het volgens de lector wel erg goed. De bevolkingskrimp destijds in die provincie maakte het noodzakelijk dat de vier pabo’s van Zuid- en Midden-Limburg gingen samenwerken (zie kader).

Als de Nieuwste Pabo ontwikkelden de pabo’s samen met het werkveld in 2010 een nieuw curriculum. Net op het moment dat ook ‘Opleiden in de school’ landelijk zijn intrede deed. Deze vorm van werkplekleren werd dan ook het uitgangspunt van de Nieuwste Pabo: de studenten zijn 40 procent van de tijd op hun praktijkschool te vinden. In de samenwerking is ook aandacht voor de beginnende leerkracht meegenomen, onder meer door verdere professionalisering op de werkvloer in te bouwen.

Lees het hele interview op de website van Fontys


Nieuws 27 januari 2020

Essay | Laten we het met elkaar professioneel proberen

Bij het onderwijzen van kinderen en jongeren in digitale geletterdheid is het cruciaal dat leraren, scholen en opleiders samen aan […]

Meer lezen »

Nieuws 24 januari 2020

Actueel | Nieuwe aspirant-partnerschappen samen opleiden 2020

Goed nieuws uit het bestuurlijk overleg van de sectorraden en het Ministerie van OCW! In de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2020 die […]

Meer lezen »