13 mei 2019

Interview | Het integreren van de huisacademie en de opleidingsschool

Interview met Lobke Baars en Frank Crooijmans
Manager en regievoerder Opleiden bij huisacademie Quriuz

Op 13 februari 2019 werden de resultaten uit het onderzoek naar huisacademies gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van het Netwerk Huisacademies. In het onderzoek wordt de aanbeveling gedaan om na te gaan of het mogelijk en wenselijk is om te zorgen voor meer afstemming tussen huisacademies en opleidingsscholen en andere professionaliseringsinitiatieven, in het kader van de doorlopende lijn van leraar-in-opleiding, starter naar ervaren leraar. De Academische Opleidingsschool (AOS) Quadraam is een voorbeeld van een partnerschap waar afstemming plaatsvindt tussen samen opleiden en professionalisering in een huisacademie. Quadraam heeft met Quriuz de huisacademie en de opleidingsschool geïntegreerd

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren wilde weten welke ontwikkelingen de huisacademie Quriuz doormaakt, en welke vraagstukken het integreren van samen opleiden en professionaliseren oplevert. We spraken met Lobke Baars en Frank Crooijmans, manager en  regievoerder Opleiden bij  Quriuz.

Lees hier het interview


Nieuws 22 mei 2019

Interview | Doorlopend leren en de bestuurder

De Leidse scholengroep Leonardo Da Vinci stimuleert brede professionele ontwikkeling van leraren met behulp van het beroepsbeeld voor de leraar. […]

Meer lezen »

Nieuws 14 mei 2019

21 juni | Themabijeenkomst ‘Flexibel opleiden voor flexibel onderwijs’

Zowel op lerarenopleidingen als op scholen krijgen thema’s als flexibilisering en maatwerk steeds meer aandacht. In partnerschappen Samen Opleiden komen […]

Meer lezen »