22 mei 2019

Interview | Doorlopend leren en de bestuurder

De Leidse scholengroep Leonardo Da Vinci stimuleert brede professionele ontwikkeling van leraren met behulp van het beroepsbeeld voor de leraar. Hans Freitag is bestuursvoorzitter van de scholengroep. Hij sprak met Marjan Vermeulen, hoogleraar Docentenprofessionalisering aan de Open Universiteit, over zijn rol in het doorlopend leerproces. Het leidde tot een prikkelend gesprek over bottom-up besturen en het creëren van draagvlak op scholen.

Lees hier het interview

Doorlopend leren: elf praktijkvoorbeelden van professionalisering

In maart 2019 publiceerde het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren VO ‘Doorlopend Leren’, een bundeling van elf praktijkvoorbeelden van professionalisering. Marjan Vermeulen schreef het voor- en nawoord van de publicatie. Hans Freitag werkte, samen met opleidingscoördinator Myra Warmer, mee aan het praktijkverhaal over de professionalisering van leraren van de Leidse scholengroep Leonardo Da Vinci.

U leest in de publicatie over mooie initiatieven om het samen opleiden en professionaliseren
écht met elkaar te integreren. Met de publicatie wil het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren VO u inspireren tot nieuwe initiatieven, waarmee u zelf weer een voorbeeld kunt zijn voor anderen. De publicatie vindt u hier.

 


Nieuws 17 september 2019

Netwerk huisacademies | Gezamenlijk belang van professionalisering

Steeds meer schoolbesturen hebben een huisacademie, kenniscentrum of ander platform om de professionalisering en kennisdeling binnen de organisatie een impuls […]

Meer lezen »

Nieuws 16 september 2019

31 oktober | Themabijeenkomst ‘Hoe kom je samen tot een goed inductietraject voor starters?’

Een goede begeleiding van startende docenten is belangrijk. Het helpt om docenten te behouden voor het beroep, talenten tot bloei […]

Meer lezen »