22 mei 2019

Interview | Doorlopend leren en de bestuurder

De Leidse scholengroep Leonardo Da Vinci stimuleert brede professionele ontwikkeling van leraren met behulp van het beroepsbeeld voor de leraar. Hans Freitag is bestuursvoorzitter van de scholengroep. Hij sprak met Marjan Vermeulen, hoogleraar Docentenprofessionalisering aan de Open Universiteit, over zijn rol in het doorlopend leerproces. Het leidde tot een prikkelend gesprek over bottom-up besturen en het creëren van draagvlak op scholen.

Lees hier het interview

Doorlopend leren: elf praktijkvoorbeelden van professionalisering

In maart 2019 publiceerde het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren VO ‘Doorlopend Leren’, een bundeling van elf praktijkvoorbeelden van professionalisering. Marjan Vermeulen schreef het voor- en nawoord van de publicatie. Hans Freitag werkte, samen met opleidingscoördinator Myra Warmer, mee aan het praktijkverhaal over de professionalisering van leraren van de Leidse scholengroep Leonardo Da Vinci.

U leest in de publicatie over mooie initiatieven om het samen opleiden en professionaliseren
écht met elkaar te integreren. Met de publicatie wil het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren VO u inspireren tot nieuwe initiatieven, waarmee u zelf weer een voorbeeld kunt zijn voor anderen. De publicatie vindt u hier.

 


Nieuws 25 juni 2019

Doe mee met het ontwerpnetwerk ‘een curriculum in samenhang’

De structuur van uw partnerschap staat. De samenwerking is intensief. En is het nu tijd om het curriculum voor samen […]

Meer lezen »

Nieuws 17 juni 2019

Actueel | Kwaliteitszorg Samen Opleiden & Inductie

In de nieuwsbrief van 2 april en 13 mei informeerden wij u over de landelijke ontwikkelingen rond kwaliteitszorg van samen […]

Meer lezen »