17 november 2020 - Online

Workshop | Leidinggeven aan onderwijsontwikkeling

Anje Ros laat tijdens deze online workshop  – georganiseerd in samenwerking met Voortgezet Leren van de VO-raad –  schoolleiders uit het voortgezet onderwijs zien hoe zij kennisgedreven onderwijsontwikkeling kunnen organiseren. Anje gaat in op de vraag hoe je als schoolleider kunt bevorderen dat leraren van elkaar leren en welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn. Na de presentatie gaan de deelnemers met elkaar aan de slag en krijgen zij zicht op waar hun team staat en wat de volgende stap is in de ontwikkeling naar een cultuur waarbinnen schoolleider en leraren kennisgedreven werken. Met de bijbehorende interventiekaarten wordt bepaald hoe zij deze stap kunnen zetten. Meer lezen & aanmelden