15 februari 2018 - Utrecht

Werkbijeenkomst Startwijzer VO

De Startwijzer is een scan die in beeld brengt hoe startende leraren ingewerkt en begeleid worden. Ook geeft de Startwijzer aan op welke onderdelen (nog) winst te behalen valt en hoe dit is in te bedden in het HRM-beleid. De komende periode willen we deze online scan specifiek toesnijden op de context van het voortgezet onderwijs. Wilt u ook meewerken aan de Startwijzer voor het VO? Kom dan naar de werkbijeenkomst op 15 februari in Utrecht.  Lees meer