25 juni 2019 - Utrecht

Werkbijeenkomst ‘Ontwikkelplan toekomstige aspirant opleidingsscholen’

Op 10 mei jl. heeft het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor partnerschappen die overwegen een subsidieaanvraag in te dienen voor een aspirant-opleidingsschool. Tijdens die bijeenkomst is vanuit de deelnemers de wens geuit om in de route naar het indienen van het ontwikkelplan (1 oktober) toe, naast de ondersteuning die DUS-i biedt, een tweetal werksessies te organiseren om uitwerkingsvragen te kunnen bespreken. Op dinsdag 25 juni vindt de eerste werkbijeenkomst (voor po, vo en mbo) plaats.  Meer lezen & aanmelden