18 september 2019 - Utrecht

Werkbijeenkomst II ‘Ontwikkelplan toekomstige aspirant opleidingsscholen’ | PO, VO, MBO

Op 10 mei jl. heeft het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor partnerschappen die overwegen een subsidieaanvraag in te dienen voor een aspirant-opleidingsschool. Tijdens die bijeenkomst is vanuit de deelnemers PO de wens geuit om in de route naar het indienen van het ontwikkelplan (1 oktober) toe, naast de ondersteuning die DUS-i biedt, een tweetal werksessies te organiseren om uitwerkingsvragen te kunnen bespreken. Op dinsdag 25 juni vond de eerste bijeenkomst plaats waar met name de visie van het partnerschap (1e standaard van het ontwikkelplan) centraal heeft gestaan. Meer lezen & aanmelden