21 april 2021 - Online

Werkbijeenkomst ‘Groei van Samen Opleiden’

Het Platform ondersteunt partnerschappen, scholen/besturen en lerarenopleidingen graag bij bun ontwikkelingen. Wij werken aan een handreiking ‘Groei van Samen Opleiden’ en we organiseren een serie werkbijeenkomsten voor partnerschappen die stappen willen zetten richting groei. De eerste werkbijeenkomst op 21 april van 09.30 tot 11.30 uur  is een brainstormbijeenkomst gericht op het inventariseren en clusteren van vraagstukken die komen kijken bij groei, waarna er gerichte werksessies worden georganiseerd om de betreffende vraagstukken gericht beet te pakken. De bijeenkomst is gericht op diegenen binnen de partnerschappen die zich bezighouden met het beleid en de organisatie van het partnerschap, zoals programmaleiders en stuurgroepleden. Aanmelden voor de eerste werkbijeenkomst van 21 april kan via deze link.