31 maart 2021 - Online

Webinar ‘De praktijkdilemma’s bij passend onderwijs vanuit student, startbekwame leraar en lerarenopleiding’

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren organiseert in 2021 samen met Steunpunt Passend Onderwijs een drietal webinars over dilemma’s die in de klas en in de school spelen als het gaat om passend onderwijs. Waar loopt u als (startende) leraar tegenaan? Wat vraagt dit van uw visie en professionele houding op onderwijs aan leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte? Welke begeleiding is wenselijk en welke rol heeft een schoolleider en bijvoorbeeld de opleiding hierin? Het webinar op woensdag 31 maart is de eerste uit een serie van drie webinars met als gezamenlijk thema Leraren en passend onderwijs in de klas. Meer informatie & aanmelden