10 mei 2019 - Utrecht

Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe aspirant-opleidingsscholen

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar. U kunt zich inschrijven voor de wachtlijst door een mail te sturen naar platformsamenopleiden@vo-raad.nl. Mocht er een plek vrij komen, dan ontvangt u bericht.  

Goed nieuws uit het bestuurlijk overleg van de sectorraden en het Ministerie van OCW! In de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen is ruimte voor vijftien nieuwe aspirant-opleidingsscholen. Er mogen per sector (PO, VO en MBO) vijf nieuwe aspiranten starten. Het ontwikkelplan van ieder belangstellend partnerschap moet in het najaar van 2019 worden ingediend. Op vrijdagmiddag 10 mei van 13:30 tot 16:00 staat de voorlichtingsbijeenkomst, georganiseerd door het Platform, DUS-I en de beoordelingscommissie aspirant-opleidingsscholen, gepland. De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht. Meer lezen & aanmelden