4 oktober 2019 - Utrecht

Uitwisselingsbijeenkomst ‘Kwaliteit samen opleiden’ | PO, VO, MBO

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar. U kunt zich inschrijven voor de wachtlijst door dit formulier in te vullen. Mocht er een plek vrij komen, dan ontvangt u bericht.

Het succes van een opleidingsschool hangt nauw samen met de inrichting van de kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur. Hoe borg je de kwaliteit van het samen opleiden en professionaliseren in de opleidingsschool? Hoe vergroot je het kwaliteitsbewustzijn? Hoe kun je sturen op het verhogen van de kwaliteit? En hoe past het kwaliteitsbeleid van je opleidingsschool doet binnen het nieuwe beleid van OCW t.a.v. beoordeling van de kwaliteit van samen opleiden? In deze bijeenkomst staat uitwisseling tussen opleidingsscholen op het gebied van kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur centraal. Meer lezen & aanmelden