29 oktober 2020 - Online

Themabijeenkomst voor schoolleiders over begeleiding startende leraren

De begeleiding van startende leraren is een werkgeversaangelegenheid. Daarom richt het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren zich met het ondersteuningsaanbod ook op scholen, zowel het management als de begeleiders binnen de scholen. Op donderdag 29 oktober organiseren wij een online themabijeenkomst voor schoolleiders over de begeleiding van startende leraren in relatie tot leiderschap en organisatievraagstukken. Meer informatie volgt via deze website & de nieuwsbrief.