29 oktober 2020 - Online

Themabijeenkomst | Van waarde: startende leraren in de lerende schoolorganisatie

Door de begeleiding van startende leraren goed te verankeren in de schoolorganisatie kan de koppeling worden gemaakt met bredere organisatievraagstukken, zoals het voorkomen van uitval van leraren en het vergroten van de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep. Tijdens deze bijeenkomst van de VO-raad voor schoolleiders wordt de verbinding gelegd tussen de inductiefase van leraren en organisatievraagstukken uit de praktijk van schoolleiders. Experts, bestuurders en schoolleiders delen hun kennis en ervaringen met het verankeren van de begeleiding van startende leraren in de schoolorganisatie. Meer lezen & aanmelden