17 april 2020 - Den Haag

Geannuleerd | Themabijeenkomst Samenwerken aan een gezamenlijk opleidingsprogramma | Visie, ontwerp en uitvoering

Gezien de huidige omstandigheden rond het coronavirus vervallen tot de zomer de bijeenkomsten van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Lees meer

Samen opleiden betekent onder meer een gezamenlijk opleidingsprogramma, zoals ook verwoord in het nieuwe kwaliteitskader. Op welke manier komen partnerschappen tot een gezamenlijk en samenhangend programma? Wat verstaan partnerschappen onder die gezamenlijkheid en wat zijn de ambities? De eerste van een serie themabijeenkomsten in 2020 staat in het teken van gelijkwaardige samenwerking binnen een partnerschap. Meer lezen & aanmelden