18 juni 2019 - Utrecht

Themabijeenkomst ‘Revisie raamwerk PDG en kwaliteitskader’

Graag nodigen we  u uit  voor een landelijke bijeenkomst PDG op 18 juni aanstaande waarin zowel PDG-aanbieders als vertegenwoordigers vanuit het mbo elkaar ontmoeten om ervaringen uit te wisselen, inzichten te verwerven en om het PDG verder te ontwikkelen. Meer lezen & aanmelden