21 juni 2019 - Utrecht

Themabijeenkomst ‘Flexibel opleiden voor flexibel onderwijs’

Zowel op lerarenopleidingen als op scholen krijgen thema’s als flexibilisering en maatwerk steeds meer aandacht. In partnerschappen Samen Opleiden komen beide partijen (ho & po/vo/mbo) samen. Meer flexibel ingerichte lerarenopleidingen sluiten goed aan bij meer flexibel ingericht onderwijs.  Op 21 juni vindt een bijeenkomst plaats over dit thema waarin wij informatie en ervaringen met elkaar delen. Wees welkom en laat u inspireren! Meer lezen & aanmelden