8 november 2017 - Utrecht

Themabijeenkomst ‘Bestuurlijke betrokkenheid en onderzoekscultuur’ (PO)

U maakt tijdens deze  bijeenkomst kennis met drie scans voor Partnerschappen van opleidingsscholen PO. De eerste scan gaat over bestuurlijke betrokkenheid, de tweede scan over het stimuleren van een onderzoekende en lerende cultuur en de derde scan over opleiden in de school. Deze scans zijn ontwikkeld binnen de opleidingsschool POS (Den Bosch, Veghel, Tilburg, Eindhoven en Venlo) en verder doorontwikkeld en beschikbaar gesteld aan het Steunpunt Opleidingsscholen. Tijdens de bijeenkomst komen de  aanpak, ervaringen en resultaten aan de orde. Meer lezen