10 september 2021 - Online

Startbijeenkomst | Ontwerpnetwerk schooljaar 2020/2021

Wilt u met een driehoek (school, instituut én student) van uw partnerschap po, vo of mbo, samen met ons, een onderdeel van een samenhangend curriculum ontwikkelen? Komend schooljaar start er weer een nieuw ontwerpnetwerk voor geïnteresseerde partnerschappen Samen Opleiden. Leidend hierin is de ‘Ontwerpkit’; Bouwen aan een samenhangend Curriculum voor het opleiden van leraren. Onder begeleiding van Miranda Timmermans en Chris Kroeze gaan we al ontwerpend aan de slag met de ontwerpkit. Het resultaat is niet alleen een samenhangend curriculumonderdeel voor uw eigen opleiding, maar ook een uitbreiding van de tool voor het bouwen van een curriculum in samenhang. Is dit een mooie verdieping voor uw partnerschap? Meld u dan aan! Voor meer informatie klik hier.