6 december 2018 - Utrecht

Sessie ‘Samen bouwen aan kennis voor het onderwijs’ – Utrecht

Kennis uit onderzoek is van cruciaal belang om het onderwijs te verbeteren en te innoveren. De sectorraden in het onderwijs werken aan een plan van aanpak voor de kennisinfrastructuur en hebben uw hulp en input daarbij nodig. Zij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een bouwsessie op 6 december in Utrecht waarin aan de hand van een serious game gezocht wordt naar concrete oplossingen, die zorgen dat kennis meer impact heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Meer lezen & aanmelden