30 oktober 2020 - Online

Onderwijsbevoegdheden | Sessie De bevoegdheid van leraren

De Commissie Onderwijsbevoegdheden organiseert een online sessie op 30 oktober van 15.00-16.00 uur over het beroep van leraar. De sessie gaat over het idee dat leraren eenmalig hun bevoegdheid voor het beroep van leraar behalen en daarmee het beroep van leraar mogen uitoefenen. Bij deze denkrichting hoort een ‘bouwsteensgewijze’ vormgeving van de lerarenopleiding: een generieke algemene pedagogische en didactische kern, vakinhoud, vakdidactiek en kennis van de doelgroep. Leraren beheersen alle bouwstenen in samenhang om les te mogen geven. Als leraren zich in hun verdere loopbaan willen ontwikkelen naar een andere doelgroep of inhoud, dan breiden ze hun bekwaamheid uit door aanvullende specifieke opleidingsbouwstenen te stapelen, of door eigen expertiseopbouw. Wilt u meedenken over de denkrichting van de commissie? Meer lezen & aanmelden