27 oktober 2020 - Online

Onderwijsbevoegdheden | Sessie Pedagogisch en didactische kern van het beroep van leraar

De Commissie Onderwijsbevoegdheden organiseert een online sessie op 27 oktober van 16.00-17.00 uur over het beroep van leraar. De sessie gaat over het idee van een pedagogisch en didactische kern van het beroep van leraar, die alle leraren bindt, en daardoor bijdraagt aan de herkenbaarheid en toegankelijkheid van het beroep en de mobiliteit tussen onderwijssectoren. Deze kern zou in elke lerarenopleiding terug moeten komen. Iedereen die werkt in het in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs is uitgenodigd om mee te praten over het idee van zo’n gemeenschappelijke kern van het leraarsberoep. Meer lezen & aanmelden