5 november 2018 - Utrecht

NIEUW Intervisie voor coördinatoren opleidingsscholen | PO, VO, MBO

Bij partnerschappen Samen Opleiden staat professionalisering hoog op de agenda: daarbij staat vooral de professionalisering van werkplekbegeleiders, vakcoaches en schoolopleiders centraal. In deze intervisiebijeenkomst gaat de aandacht specifiek uit naar de concerns en behoeften die coördinatoren hebben bij de invulling van hun rol in de vaak complexe context van het partnerschap. Meer lezen & aanmelden