12 september 2019 - Utrecht

Netwerkbijeenkomst Platform Samen Opleiden & Professionaliseren MBO

Op 12 september a.s. staat de volgende netwerkbijeenkomst (09.30-13.00 uur incl lunch) gepland vanuit het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren MBO in Utrecht.  Thema van de bijeenkomst is het innoveren en veranderen van onderwijspraktijken om op te leiden tot wendbaar vakmanschap (gerelateerde begrippen zijn persoonsvorming, brede vorming, vaardigheden voor de 21e eeuw). Als experts sluiten dr. Marc Coenders en dr. Marco Mazereeuw van het lectoraat Wendbaar vakmanschap van NHL Stenden bij de bijeenkomst aan. Klik hier voor het aanmeldformulier.