30 juni 2021 - Online

Netwerkbijeenkomst Partnerschappen van betekenis voor Samen Opleiden én Inductie

Hoe kan een partnerschap Samen Opleiden van betekenis zijn voor de inductiefase van leraren in het po, vo en mbo? In deze netwerkbijeenkomst gaat u in gesprek met andere partnerschappen die bezig zijn met de vraag hoe de bestaande infrastructuur van het Samen Opleiden kan worden ingezet voor de begeleiding van startende leraren op scholen, alsmede de vraag hoe partnerschappen hun partnerscholen kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van het inductieaanbod. Meer lezen & aanmelden