9 oktober 2019 - Utrecht

Masterclass ‘Leiding geven aan leren’

De schoolleider is na de leraar de belangrijkste actor om het leren van leerlingen te stimuleren. Door leiding te geven aan het leren van leraren dragen ze bij aan onderwijskwaliteit en toekomstbehendig onderwijs en het ontwikkelen van een krachtige leeromgeving voor alle lerenden in de school. Op welke wijze kan de schoolleider het leren van de leraar onderzoeken, begeleiden en stimuleren? Over deze en meer vragen gaat de masterclass ‘Leiding geven aan leren: hoe stimuleer je professionele groei van leraren?’, georganiseerd door de VO-academie en het Platform. Meer lezen & aanmelden