19 maart 2020 - Utrecht

Geannuleerd | Intervisiebijeenkomst voor coördinatoren partnerschappen

Ook wij nemen onze verantwoordelijkheid om de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Om die reden vervallen alle bijeenkomsten van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren tot in ieder geval 20 april 2020. Lees meer

Bij partnerschappen Samen Opleiden staat professionalisering hoog op de agenda: vooral van werkplekbegeleiders, vakcoaches en schoolopleiders. De concerns en behoeften die coördinatoren hebben bij de invulling van hun rol in de vaak complexe context van het partnerschap staan in de intervisiebijeenkomsten van het Platform centraal. In de veilige setting van een vaste intervisiegroep en met professionele begeleiding, reflecteert u samen op de persoonlijke rol binnen de complexe context van het partnerschap. Meer lezen & aanmelden