13 februari 2020 - Utrecht

Informatiebijeenkomst nieuwe aspirant-partnerschappen 2020

In de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2020 die in het voorjaar door OCW wordt gepubliceerd, is ruimte voor in totaal acht nieuwe aspirant-partnerschappen samen opleiden. Op donderdag 13 februari (10.00 uur – 12.30 uur, locatie Utrecht) vindt voor belangstellenden die een aanvraag willen indienen een bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst geeft DUS-I informatie over de procedure en verzorgt Miranda Timmermans (voorzitter van de beoordelingscommissie DUS-I en lector Leerkracht bij Avans hogeschool) een inhoudelijke toelichting.  Meer lezen & aanmelden