25 maart 2020 - Den Haag

Geannuleerd | Conferentie Kennisinfractructuur ‘Onderzoek voor onderwijs’

Zo goed mogelijk gebruik maken van allerlei vormen van kennis om onderwijs te verbeteren, hoe organiseren we dat? Recent zijn twee adviezen verschenen die een antwoord geven op deze vraag. De Onderwijsraad publiceerde “Samen ten dienste van de school” en de vijf onderwijssectorraden schreven “Slimme verbindingen, naar een sterke kennisinfrastructuur voor het onderwijs”.

Deze adviezen zijn het uitgangspunt voor een interactieve bijeenkomst van het NRO op woensdagmiddag 25 maart 2020 om samen met andere onderwijsprofessionals, onderzoekers, onderwijsbegeleiders onderwijsadviseurs en beleidsmakers te werken aan concrete acties die een betere benutting van onderzoek in de onderwijspraktijk dichterbij brengen. Meer lezen & aanmelden