11 december 2018 - Utrecht

Bijeenkomst subsidieregeling ‘aanpak regionale lerarentekorten’

Op dinsdag 11 december vindt in Utrecht een landelijk bijeenkomst plaats waarin de subsidieregeling ‘aanpak regionale lerarentekorten’ bekend wordt gemaakt en wordt toegelicht. De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Arbeidsmarktplatform PO, Voion en het ministerie van OCW. Lees meer & aanmelden