8 oktober 2020 - Online

Bijeenkomst Netwerk Huisacademies

Steeds meer besturen hebben een eigen academie, kenniscentrum of ander platform om de professionalisering en kennisdeling binnen de organisatie een impuls te geven. Het landelijk Netwerk Huisacademies ondersteunt het delen van kennis en ervaring tussen academies. Er valt immers veel te leren van en met elkaar! Het netwerk heeft momenteel meer dan 50 leden uit het po en het vo, en komt vier keer per jaar bijeen. Het thema van deze bijeenkomst op 8 oktober (09.30-11.00 uur) wordt de komende weken nader uitgewerkt door de agendacommissie van het Netwerk Huisacademies. Alle leden ontvangen bericht over het programma en de vorm waarin dit wordt aangeboden. Wilt u zich aansluiten bij het netwerk? Meld u dan aan via dit formulier.