6 februari 2020

Bijeenkomst Netwerk Huisacademies

Steeds meer besturen hebben een eigen academie, kenniscentrum of ander platform om de professionalisering en kennisdeling binnen de organisatie een impuls te geven. Het landelijk Netwerk Huisacademies ondersteunt het delen van kennis en ervaring tussen academies. Er valt immers veel te leren van en met elkaar! Het netwerk heeft momenteel meer dan 50 leden uit het po en het vo, en komt vier keer per jaar bijeen. Het thema van deze bijeenkomst op 6 februari (10.00 – 13.00 uur) is nog nader te bepalen in overleg met de leden van het Netwerk Huisacademies. Wilt u zich aansluiten bij het netwerk? Meld u dan aan via dit formulier.