Projecten

U vindt hier een overzicht van projecten actief op het gebied van opleiden in de school. Staat uw project er niet tussen? Laat het ons weten! Neem contact met ons op via het contactformulier onderaan deze pagina of stuur een mail naar steunpuntopleidingsscholen@poraad.nl of steunpuntopleidingsscholen@vo-raad.nl.

Programma VSLS

Het programma Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen is een programma van PBT. PBT versterkt partnerschappen van lerarenopleidingen en scholen in het primair- en voortgezet onderwijs in hun ontwikkeling naar een duurzame en lerende samenwerkingsstructuur. Klik hier voor meer informatie over het VSLS-programma van PBT.

Stap 2

Als school ben je voortdurend bezig om je te ontwikkelen op weg naar een professionele schoolorganisatie. Er is veel behoefte aan een volgende stap om de verander- en verbeterprocessen die hierbij komen kijken in te richten. Onderwijskundige ambities, leerlingenpopulatie, docentenpopulatie, allemaal vraagstukken die bijdragen aan de professionele ontwikkeling van de school; maar hoe maak je nu de verbinding tussen de onderwijskundige ambities en de personele ambities? Met het programma Stap 2 helpt de VO-raad u graag verder om uw doelen ook daadwerkelijk te realiseren.

We vertellen u niet hóe u dit moet doen. Met Stap 2 helpen we u te reflecteren, te spiegelen, te sparren met collega’s, of bieden andere collega’s zich aan die als kritische vriend met uw school, uw plannen en ontwikkelingen meedenken. Hierdoor blijven scholen zelf het vliegwiel voor de verandering.

Onderwijstraineeship

Het Onderwijstraineeship is een tweejarig leerwerktraject waarbij een universitair opgeleide trainee direct start met een betaalde baan als docent op een middelbare school, een verdiepingsprogramma op maat krijgt aangeboden en een universitaire opleiding tot eerstegraads docent volgt. Hiermee wordt ingezet op meer academische leraren van hoog niveau voor de tekortvakken in het voortgezet onderwijs. Het Onderwijstraineeship is een initiatief van het ministerie van OCW, de VO-raad, VSNU en de universitaire lerarenopleidingen.

Eerst de klas

Eerst de Klas is een tweejarig traineeprogramma voor jonge academici, ontwikkeld door overheid, onderwijs én bedrijfsleven. Werken in het onderwijs, een intensieve opleiding tot topdocent én meedraaien in een leiderschapsprogramma dat is vormgegeven door de meest innovatieve en toonaangevende organisaties van Nederland. Het doel is om meer en betere leraren in het voortgezet onderwijs te krijgen.