1 april 2019

Brief OCW | aanpassing kwaliteitszorg opleidingsscholen

De beoordeling van de reeds erkende opleidingsscholen door de NVAO wordt in de zomer van 2019 met een aanpassing van de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen geschrapt als een voorwaarde voor aanvullende bekostiging.

Voor de toekomst wordt gewerkt aan een beter passende vorm van kwaliteitszorg die uitgaat van een gedeeld beeld van de kwaliteit van Samen Opleiden en Professionaliseren. Hiertoe wordt een kwaliteitskader opgesteld, welke naar verwachting najaar 2019 gereed is en vanaf 2020 de basis vormt voor een systeem van peer review waarmee de kwaliteit van Samen Opleiden en Professionaliseren wordt geborgd en toekomstige kwaliteitsontwikkeling wordt gestimuleerd. Lees meer hierover in de brief van het ministerie van OCW.

Download brief OCW


Nieuws 15 april 2019

Aanvraagronde Lerarenbeurs weer gestart

Tot en met 30 juni 2019 kunnen leraren in het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo weer een Lerarenbeurs […]

Meer lezen »

Nieuws 1 april 2019

Publicatie | ‘Doorlopend Leren’

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren VO presenteert de publicatie ‘Doorlopend leren’. Een bundeling van inspirerende praktijkvoorbeelden over de doorlopende […]

Meer lezen »