1 mei 2019

Brief OCW | Aanpassing kwaliteitszorg opleidingsscholen

De beoordeling van de reeds erkende opleidingsscholen door de NVAO wordt in de zomer van 2019 met een aanpassing van de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen geschrapt als een voorwaarde voor aanvullende bekostiging.

Voor de toekomst wordt gewerkt aan een beter passende vorm van kwaliteitszorg die uitgaat van een gedeeld beeld van de kwaliteit van Samen Opleiden en Professionaliseren. Hiertoe wordt een kwaliteitskader opgesteld, welke naar verwachting najaar 2019 gereed is en vanaf 2020 de basis vormt voor een systeem van peer review waarmee de kwaliteit van Samen Opleiden en Professionaliseren wordt geborgd en toekomstige kwaliteitsontwikkeling wordt gestimuleerd. Lees meer hierover in de brief van het ministerie van OCW.

Download brief OCW


Nieuws 13 december 2019

Vereniging Hogescholen presenteert agenda voor toekomstbestendige lerarenopleidingen

Hogescholen zetten zich de komende jaren in voor de vernieuwing van lerarenopleidingen, om te voldoen aan de toenemende en veranderde […]

Meer lezen »

Nieuws 10 december 2019

Sectorraden presenteren advies ‘Slimme Verbindingen’ aan ministers van onderwijs

Kennis uit onderzoek helpt bij innovatie en het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Maar hoe zorgen we voor een optimale verbinding […]

Meer lezen »