Startbijeenkomst ontwerpnetwerk | Een curriculum in samenhang voor zij-instromers

dinsdag 04 oktober, Utrecht

Samen met de driehoek (school, opleiding én zij-instromer) van jouw partnerschap po, vo of mbo ga je onder begeleiding van Miranda Timmermans en Chris Kroeze al ontwerpend aan de slag met de ontwerpkit Bouwen aan een samenhangend curriculum voor het opleiden van leraren. Het resultaat is niet alleen een samenhangend curriculum-onderdeel voor je eigen opleiding, maar ook een uitbreiding van de tool voor het bouwen van een curriculum in samenhang voor de zij-instromer. Is dit een mooie verdieping voor jouw partnerschap? Meld je dan aan! Meer lezen & aanmelden