Opdenksessie #4 | Rol programmaleiders SO&P in onderwijsregio’s

Als programmaleider krijg je te maken met allerlei vraagstukken rond de vorming van onderwijsregio’s in relatie tot je eigen partnerschap Samen Opleiden. In deze vierde opdenksessie buigen we ons over vraagstukken die spelen rondom het samen opleiden in de (vorming van) onderwijsregio’s en maken we gebruik van intercollegiale denkkracht om het eigen denken en handelen te versterken.

De volgende onderwerpen staan centraal:

 1. 100% ambitie om alle studenten via samen opleiden op te leiden in de onderwijsregio
  • Rol van het partnerschap in de aanpak 2025
  • Werkwijze uitbreiding & scholen die nog niet participeren
  • 100% ambitie gehaald en nieuwe scholenpartners
  • Krimp van instroom lerarenopleidingen
 2. Partnerschappen SO&P over de onderwijsregio’s heen
  • Bestuurlijke afspraken met partnerschappen SO&P binnen de onderwijsregio
  • Afspraken met partnerschappen SO&P over de grenzen van de onderwijsregio heen
  • Ambities van onderwijsregio’s en partnerschappen SO&P over de onderwijsregio’s heen
 3. Stagevergoeding
  • Wat speelt er binnen partnerschappen SO&P rond financiering van werkplekleren (bedragen, betaling via school-bestuur-onderwijsregio, vergoeding in relatie tot aanstellingsbeleid)?
  • Afspraken binnen partnerschappen en op het niveau van de onderwijsregio

In de opdenksessie benutten we ook de uitkomsten van een onderzoek dat Joke Kiewiet-Kester (onderzoeker regionale samenwerking HAN) heeft uitgevoerd onder 27 voorlopersregio’s, over de keuzes die zij maken in samenstelling en sturing. Heeft dit nog invloed op bovenstaande thema’s? Plenair starten we met een introductie op deze onderwerpen, waarna we in groepen de vraagstukken verder verkennen, ophalen hoe er in verschillende partnerschappen en onderwijsregio’s mee wordt omgegaan en formuleren we mogelijke oplossingen om in de eigen context mee verder te gaan. Wat kunnen of moeten we met elkaar verder uitwerken en delen? Ook adressen we issues die landelijk aandacht verdienen.

Doe mee en deel jouw inzichten en ervaringen!

Praktische informatie

Wanneer: Dinsdag 17 september van 9.00 uur tot 11.00 uur
Waar: Online
Voor wie: Programmaleiders en coördinatoren SO&P
Aanmelden: Vul het aanmeldformulier in

Gerelateerde berichten