MBO
PO
VO

Actueel | Ministers pleiten voor stagevergoedingen voor studenten lerarenopleidingen

Op 24 april 2024 hebben de ministers Dijkgraaf en Paul van OCW aangedrongen op een landelijke stagevergoedingsregeling in het funderend onderwijs. Dit schreven zij in een brief aan de Tweede Kamer in reactie op onderzoek van ResearchNed. Hieruit blijkt namelijk dat het merendeel van de hbo-studenten (77%) in het onderwijs geen stagevergoeding ontvangt. Minister Dijkgraaf vindt dat niet uit te leggen: “Zeker in een tijd met grote personeelstekorten waarbij we alles op alles zetten om het lerarentekort te bestrijden, horen onderwijsstagiairs een passende vergoeding te krijgen. Ik vind dat het basis- en voortgezet onderwijs als werkgever hier echt een stap naar voren moet zetten.”

Voorlopers

Bij een aantal partnerschappen en in sommige onderwijsregio’s (zoals Leiden, Duin- en Bollenstreek), zijn al afspraken gemaakt over een stagevergoeding voor toekomstige leraren of ondersteunend personeel. Studenten krijgen daar maximaal € 395 per maand bij een fulltime stage. Ook de Onderwijsregio Haaglanden heeft al een voorbeeld gesteld door per 1 augustus 2024 stagevergoedingen aan te bieden aan alle studenten in de aangesloten lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs.

Cao VO

In het onderhandelaarsakkoord van de CAO VO 2023-2024, hebben de VO-raad en de vakbonden ook de ambitie uitgesproken om te komen tot een sectorale stagevergoedingsregeling. Momenteel wordt hierover het gesprek gevoerd.

Gespreksleidraad

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren ondersteunt dat er gesprekken over stagevergoedingen gevoerd worden op het niveau van het partnerschap (in de onderwijsregio) door een gespreksleidraad aan te bieden over vergoedingen voor onbevoegden op weg naar bevoegdheid. Deze leidraad faciliteert het gesprek binnen het partnerschap SO&P, zodat weloverwogen keuzes kunnen worden gemaakt en gezamenlijke afspraken kunnen worden bereikt.

Bron: Website Rijksoverheid

Gerelateerde berichten