MBO
PO
VO

Netwerk Huisacademies | Leren van en met elkaar

Steeds meer besturen hebben een eigen academie, kenniscentrum of ander platform om de professionalisering en kennisdeling binnen de organisatie een impuls te geven. Het landelijk Netwerk Huisacademies ondersteunt het delen van kennis en ervaring tussen academies. Er valt immers veel te leren van en met elkaar! Het netwerk heeft momenteel meer dan 100 leden uit het po , vo en mbo, komt vier keer per jaar bijeen en heeft zich ontwikkeld tot een dynamisch, interactief netwerk waarin veel energie vrijkomt.

Verschillende niveaus

Het Netwerk Huisacademies komt vier keer per jaar bij elkaar om over allerlei onderwerpen met elkaar te spreken. De onderwerpen zijn gericht op strategisch, tactisch en operationeel niveau en worden vanuit verschillende perspectieven beschouwd. In veel bijeenkomsten is ruimte voor een expert op het onderwerp voor theoretische onderbouwing en inspiratie. Er is ook altijd tijd om met elkaar in gesprek te gaan en te bespreken wat het onderwerp zou kunnen betekenen in en voor de eigen context. Bekijk onze agenda voor het overzicht van de bijeenkomsten in het schooljaar 2023-2024.

“Waardevol voor jezelf én voor je eigen huisacademie”

Sinds 2018 is Mitzy van Loon steevast aanwezig bij de bijeenkomsten van het Netwerk Huisacademies. Als procesbegeleider van het aanbod van de huisacademie van het schoolbestuur AWBR, met 18 po-scholen en ruim 500 medewerkers, heeft ze daar veel baat bij. “De bijeenkomsten van het netwerk inspireren mij, voeden mij en geven energie. Het is heel mooi dat je het wiel niet helemaal zelf hoeft uit te vinden. En het zijn ook nog eens allemaal hele leuke mensen!” Klik hier voor het hele interview.

Deelnemen?

Interesse om je aan te sluiten bij het Netwerk Huisacademies? Meld je dan aan via dit formulier.

Gerelateerde berichten